În ce zi a fost îngropat Isus vineri sau miercuri? Partea II

22marymagdaleneattombEvangheliştii relatează multiplele vizite ale ucenicilor la mormântul lui Isus în ziua de duminică, dar ei găsiseră mormântul gol, pentru că Isus înviase deja, învierea avînd loc în ziua anterioară. Dacă numărăm trei zile înapoi ajungem la ziua de miercuri, şi avem 3 nopţi : miercuri noaptea, joi noaptea, vineri noaptea şi 3 zile: joi, vineri şi sîmbătă. Isus a înviat sîmbătă seara, iar duminică dimineaţa mormântul lui era deja gol.

Cum rămîne însă cu faptul că Isus a fost răstignit înainte de ziua de Sabat. Tocmai acest lucru îi face pe oameni să creadă că Isus a fost răstignit vineri. Sabatul care a vut loc nu era un Sabat săptămânal, ci unul anual. Ioan spune că ziua aceea de Sabat era o zi mare: Ioan 19:31 „De frică să nu rămînă trupurile pe cruce în timpul Sabatului, -căci era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare-Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierile picioarelor celor răstigniţi, şi să fie luaţi de pe cruce”. Acest Sabat anual putea să cadă în orice zi a săptămînii şi în acel an a căzut joi. Aceasta explică cum Hristos a fost răstignit în ziua Pregătirii, înainte de ziua de Sabat, cum a înviat în ziua de după Sabat şi totuşi a făcut să se împlinească semnul lui Iona că va sta în inima pămîntului trei zile şi trei nopţi.

O comparare atentă a două pasaje din Biblie ne confirmă faptul că au fost două sabate în acea săptămînă cu o zi de lucru între ele. Evanghelistul Marcu spune: Marcu 16:1 După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalina, Maria, mama lui Iacov, şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus”. Iar pasajul din Luca confirmă al doilea Sabat: Luca 23:55-56 “Femeile, cari veniseră cu Isus din Galilea, au însoţit pe Iosif; au văzut mormîntul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s’au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s’au odihnit, după Lege”.

Ca să pregătești mirodeniile, este nevoie mai întîi să le cumperi. Femeile, după ce a trecut ziua cea mare de Sabat au cumpărat mai întîi miresme, le-au pregătit, iar în ziua următoare care era Sabatul săptămânal s-au odihnit după Lege. Schema ar fi următoarea:

SABAT ANUAL – CUMPARARE MIRODENII- PREGĂTIRE- ODIHNA PENTRU SABATUL SAPTAMINAL

Explicaţia că Isus a fost îngropat vineri nu aduce decît confuzie, pe cînd faptul că Isus a fost îngropat miercuri aduce o armonizare perfectă cu ceea ce spune Scriptura.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Doctrinele Bibliei. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

52 de răspunsuri la În ce zi a fost îngropat Isus vineri sau miercuri? Partea II

 1. Vineri sau miercuri?

  Ce s-a întâmplat cu adevărat în Săptămâna Patimilor?

  Tradiţia spune că Domnul Isus Hristos a fost crucificat în vinerea Săptămânii Patimilor. În realitate această tradiţie nu este susţinută de Biblie. Domnul Isus a spus în Matei 12:39-40: „…Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decît semnul proorocului Iona. Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pîntecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pămîntului.”
  Cu toţii trebuie să fie de acord cu importanţa celor trei zile şi trei nopţi fiindcă acesta a fost singurul semn dat de Domnul Isus iudeilor.
  Poate că dumneavoastră, ca mulţi alţii, v-aţi întrebat cum e posibil să fie trei zile şi trei nopţi de vineri după-amiază până duminică dimineaţa. Răspuns: nu este posibil. Nu este posibil să socoteşti în mod cinstit că intervalul de vineri până duminică este unul de trei zile şi trei nopţi. Ca să susţii crucificarea în ziua de vineri, trebuie să faci „gimnastică prin Biblie,” cu alte cuvinte, trebuie să ignori afirmaţia clară a Domnului nostru în ceea ce priveşte timpul.
  Există un număr tot mai mare de învăţaţi care recunosc greşeala punctului de vedere care sprijină crucificarea în ziua de vineri şi care adoptă un punct de vedere complementar. De fapt, acest punct de vedere complementar este singurul punct de vedere adevărat conform Scripturii, care se pune total de acord cu faptele cunoscute din istorie şi cu afirmaţia clară a lui Isus privitoare la durata şederii Sale în mormânt.
  Luaţi în considerare următoarele:
  Noi ştim că ziua evreiască începea la ora 18:00. De exemplu, Sabatul evreiesc (sâmbăta) începea de fapt vineri seara la ora 18:00. Unii folosesc aceasta pentru a susţine crucificarea în ziua de vineri, susţinând că evreii voiau să dea corpul Domnului Isus jos de pe cruce înainte de lăsarea serii, deoarece a doua zi era o zi de Sabat şi deci, crucificarea trebuie să fi fost într-o vineri. Totuşi, citiţi cu grijă ceea ce spune Biblia în Ioan 19:31: „De frică să nu rămînă trupurile pe cruce în timpul Sabatului, – căci era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare – Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierile picioarelor celor răstigniţi, şi să fie luaţi de pe cruce.” Ziua următoare crucificării era O ZI DE Sabat, dar NU Sabatul OBIŞNUIT. Era O ZI MARE sau O ZI SPECIALĂ fiindcă Biblia spune în Leviticul 23:4,5: „Iată sărbătorile Domnului, cu adunări sfinte, pe cari le veţi vesti la vremile lor hotărîte. În luna întîia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paştele Domnului.” Şi când „…aveţi o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă…” (Lev. 23:21). Noi ştim că aceasta era săptămâna Paştelui. În fiecare an, ziua în care ar cădea Paştele ar fi numită Sabat, sau ZI MARE. De aceea, NU NUMAI sâmbăta era privită ca un Sabat. Noi ştim sigur, din punct de vedere istoric, că în anul crucificării Domnului nostru, Paştele a fost într-o JOI. Prin urmare acea joi s-ar fi numit o zi de Sabat, O ZI MARE.
  Acest lucru fiind adevărat, este clar că afirmaţia Domnului privitoare la trei zile şi trei nopţi este absolut corectă. El a fost crucificat miercuri, în ziua dinaintea Sabatului, O ZI MARE, Paştele. Înainte de ora 18:00, El a fost coborât de pe cruce şi pus în mormânt. El a înviat cândva după ora 18:00 sâmbătă seara, moment care era începutul primei zile evreieşti a săptămânii. Prin urmare El a stat în mormânt:

  Examinaţi următoarea cronologie a Săptămânii Patimilor:

  Cele ce urmează reprezintă o schiţă a Săptămânii Patimilor, pregătită de dl. Herman Hoyt şi care se bazează pe punctul de vedere care susţine că MIERCURI a fost ziua crucificării.

  I. Vineri – 9 Nisan
  A. Călătoria de la Ierihon la Betania şi sosirea în Betania (Ioan 12:1; Luca 10:1-20).
  B. Cina comună în Betania, în casa lui Simion leprosul, aceasta a avut loc după ora 6 după-amiaza şi deci în 10 Nisan, ora evreiască, dar vineri seara conform orei romane (Ioan 12:2-8; Matei 26:6-13; Marcu 14:3-9).

  II. Sâmbătă – 10 Nisan
  A. Pregătirea intrării triumfale (Luca 19:29-35).
  B. Intrarea triumfală în Ierusalim (Luca 19:36-44; Ioan 12:12-19; Marcu 11:1-11).

  III. Duminică – 11 Nisan
  A. Blestemarea smochinului în drum spre Ierusalim (Marcu 11:12-14).
  B. Curăţirea Templului după intrarea în cetate (Marcu 11:15-19).

  IV. Luni – 12 Nisan
  A. Discursurile profetice în drum spre Ierusalim (Marcu 11:20-26).
  B. Propovăduirea în Templu şi respingerea de către oameni (Marcu 11:27-12:44).
  C. Retragerea la Grădina cu Măslini şi încheierea lucrării profetice (Marcu 13:1-27; Matei cap. 24-25).
  D. Mai rămân două zile până la începerea sărbătorii Paştelui (Matei 26:1-2; Marcu 14:1).

  V. Marţi – 13 Nisan
  A. După-amiaza, înainte de apusul soarelui, Domnul Hristos le-a spus ucenicilor să se pregătească de Paşte (Matei 26:17).
  B. După apusul soarelui din seara zilei de 14, a început Cina Domnului (Luca 22:16; 1 Cor. 11:23-26).
  C. Urmează apoi cuvântările din încăperea de sus (Ioan cap. 13-14).
  D. Acestea sunt urmate de cuvântările în drum spre Ghetsimani (Ioan cap. 15-17).

  VI. Miercuri – 14 Nisan
  A. Întâmplările din Grădină şi trădarea Domnului Hristos (Matei 26:56; Ioan 18:1 şi urm).
  B. Judecata care a avut loc în ziua de 14, încheindu-se pe la 8 dimineaţa.
  a. Înaintea lui Ana (Ioan 18:13);
  b. Înaintea lui Caiafa (Ioan 18:24);
  c. Înaintea Sinedriului (Luca 22:66);
  d. Înaintea lui Pilat (Ioan 18:28);
  e. Înaintea lui Irod (Luca 23:7-8);
  f. Înaintea lui Pilat (Luca 23:11; Ioan 19:14).

  C. Crucificat la ora 9 dimineaţa şi viu până la ora 3 după-amiaza.
  a. Primele trei ore de lumină (Marcu 15:24-32; Matei 27:34-44; Ioan 19:18-27; Luca 23:33-43).
  i. Rugăciunea pentru duşmanii Săi (Luca 23:34);
  ii. Promisiunea dată tâlharului pocăit (Luca 23:43);
  iii. Grija pentru mama Lui (Ioan 19:25-27).
  b. Ultimele trei ore de întuneric (Marcu 15:33-37; Matei 27:45-50; Luca 23:44-46; Ioan 19:25-27);
  i. Strigătul de disperare (Marcu 15:34; Matei 27:46);
  ii. Strigătul de tortură fizică (Ioan 19:28);
  iii. Strigătul de victorie (Ioan 19:30);
  iv. Strigătul de resemnare (Luca 23:46).
  D. Înmormântarea Domnului Hristos pe la orele 6 după-amiaza. La scurt timp înainte corpul Său a fost coborât şi pregătit pentru înmormântare (Marcu 15:42.46; Matei 27:57-60; Luca 23:50-54; Ioan 19:31-42).

  VII. Joi – 15 Nisan
  A. Aceasta este sărbătoarea Sabatului şi „ZIUA CEA MARE” despre care vorbeşte Ioan (Marcu 16:1; Luca 23:54; Ioan 19:31).
  B. Aceasta este ziua când mormântul a fost pecetluit, ca El să nu învie (Matei 27:62-66).

  VIII. Vineri – 16 Nisan
  A. Este ziua când femeile au cumpărat şi au pregătit mirodeniile (Marcu 16:1). Aceasta s-ar fi putut să nu se întâmple duminică, deoarece duminica a început la ora 18:00 după-amiaza şi ele au venit la mormânt atât de devreme încât nu era încă lumină. Şi, în afară de aceasta, pregătirea mirodeniilor durează apoximativ o zi.
  B. Mai mult, Luca adaugă la relatarea din Marcu afirmând că aceste mirodenii au fost pregătite ÎNAINTE de Sabat şi apoi ele s-au odihnit de Sabat (Luca 23:54-56).

  IX. Sâmbătă – 17 Nisan
  A. În această zi, femeile s-au odihnit, aşteptând prima zi din săptămână când puteau să vină şi să ungă corpul Domnului Isus (Luca 23:56, cf. 24:1).
  B. În afară de această afirmaţie din Luca, se păstrează tăcere în legătură cu evenimentele din această zi.

  X. Duminică – 18 Nisan (Aceasta este prima zi a săptămânii. Ea a inceput sâmbătă la ora 18:00 după-amiaza.)
  A. Învierea s-a petrecut sâmbătă seara la puţin timp după apusul soarelui, adică începutul primei zile din săptămână conform timpului evreiesc, Domnul Hristos a stat în mormânt timp de trei zile şi trei nopţi, de miercuri, de la ora 18:00 după-amiaza, până sâmbătă la ora 18:00, după-amiaza.
  B. Femeile au venit la mormânt devreme, Maria Magdalena ajungând acolo pe când era încă întuneric (Matei 28:1; Marcu 16:2; Luca 24:1; Ioan 20:1).
  C. Domnul Hristos Se arată în ziua învierii:
  a. Mariei Magdalena (Ioan 20:11-18);
  b. Celorlalte femei (Matei 28:9-10);
  c. Ucenicilor în drum spre Emaus (Luca 24:13-32; Marcu 16:12-13);
  d. Lui Petru (Luca 24:33-35; 1 Cor. 15:5);
  e. Celor zece ucenici din camera de sus (Marcu 16:14; Luca 24:36-43; Ioan 20:19-25).

  Aţi putea spune că, într-adevăr nu este important, că singurul lucru important este faptul că El a fost crucificat şi că a înviat. Cu toate acestea, dacă credeţi în inspiraţia Cuvântului Domnului, ESTE foarte important. Domnul nostru a spus trei zile şi trei nopţi. Nu se poate evita această afirmaţie clară. Punctul de vedere al crucificării în ziua de miercuri clarifică o întrebare pe care şi-au pus-o mulţi dintre cei ce studiază Biblia în mod sincer, privitoare la problemele legate de punctul de vedere tradiţional al zilei de vineri.

  „Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” (Ioan 4:23).

  Apreciază

  • Ionica T zice:

   Domnule presari marea cu sarea pentru ce??? Scriptura este clara daca nu ai ochelarii traditiei indepartata de adevar.
   Hai sa fim seriosi… Da, sambata este ziua a saptea, sabatul saptamanal, conform calendarului biblic antic; insa toate zilele de sarbatoare la evrei sunt sabate, adica nu se lucreaza in ele, sunt zile de repaus. Sabat inseamna repaus. Si deoarece nici in ziua a saptea si nici in ziua unei sarbatori nu se lucreaza, ambele tipuri de zile sunt numite sabate, adica repaus. Deci in saptamana patimilor au fost doua sabate: unul de sarbatoare (joi) si un sabat saptamanal (sambata).

   „Nu se celebrează nicio sărbătoare fără să se facă ardere de tot şi fără ca toţi să se abţină de la orice muncă; în toate zilele festive, legea prevede deopotrivă şi aducerea jertfelor şi încetarea lucrului, după prinos urmând ospeţele.” Citat din Antichitatile Iudaice, scrisa de Iosef Favius din secolul I, evreu din neam de preoti.

   A se vedea si urmatoarea explicatie:

   „O comparare atentă a două pasaje din Biblie ne confirmă faptul că au fost două sabate în acea săptămînă cu o zi de lucru între ele. Evanghelistul Marcu spune: Marcu 16:1 “După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalina, Maria, mama lui Iacov, şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus”. Iar pasajul din Luca confirmă al doilea Sabat: Luca 23:55-56 “Femeile, cari veniseră cu Isus din Galilea, au însoţit pe Iosif; au văzut mormîntul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s’au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s’au odihnit, după Lege”.
   Ca să pregătești mirodeniile, este nevoie mai întîi să le cumperi. Femeile, după ce a trecut ziua cea mare de Sabat au cumpărat mai întîi miresme, le-au pregătit, iar în ziua următoare care era Sabatul săptămânal s-au odihnit după Lege. Schema ar fi următoarea:
   SABAT ANUAL – CUMPARARE MIRODENII- PREGĂTIRE- ODIHNA PENTRU SABATUL SAPTAMINAL
   Explicaţia că Isus a fost îngropat vineri nu aduce decît confuzie, pe cînd faptul că Isus a fost îngropat miercuri aduce o armonizare perfectă cu ceea ce spune Scriptura.”

   Apreciază

 2. valy zice:

  Deci a inviat tot Duminica ziua invierii Domnului Hristos . Inceaputul celei de a doua zidirii a lumii in trupul inviat al lui Hristos , un trup indumnezeit .

  Apreciază

 3. Alin zice:

  Cele mai solide argumente este că a murit vinerea şi nu miercurea şi a înviat duminica dimineaţa înainte de răsăritul soarelui.

  Vezi: http://calea.uv.ro/documente/ziua_mortii.html

  Apreciază

  • Cristian zice:

   Teoria prezentata in aceasta trimitere care contrazice rastignirea avind loc Miercuri e numai o incercare de a dovedi Vinerea traditionala. Cu nici un chip nu putem ignora toate dovezile Biblice si mai mult avem dovezi care se contrazic. Spre exemplu in acest site se vorbeste ca era vorba despre ziua pregatirii Sabatului iudeilor si nu a Sabatelor. Evident era vorba despre Sabatul anual nicidecum de cel ceremonial de Joi. Biblia e foarte clara, ca femeile dupa ce au cumparat miruri, le-au pregatit si apoi s-au odihnit dupa Lege in Sabatul zilei a 7-a. Asta numai vinerea se putea face. Ca sa pregatesti toate acele miruri nu e usor deci le-a trebuit o zi intreaga. Dupa Sabatul zilei a 7-a s-au grabit desigur sa vina la mormint!
   Eu vad teoria rastignirii miercuri biblica si conform realitatii!

   Apreciat de 1 persoană

   • Asa este fr Cristian multi nu stiu ca erau zile de sabat care cadeau si in cursul saptamanii , unele chiar duminica, sarbatorile incepeau cu o zi mare de sabat si se incheiau tot cu o zi mare de sabat uneori sarbatorile tineau 8 zile (ca aceasta de fata), aveau pana si ani sabatici etc. Trist este ca multi nu cunosc nimic din legea mozaica si nici nu se ostenesc sa citeasca nacar Leviticul sau Deuteronomul.

    Apreciat de 1 persoană

   • Ciprian Sarivan zice:

    Pai de ce sa-si incarce mintea cu lucruri „ne necesare”, oricum citez „Aceasta nu adece mintuirea.”
    Mersi de comentariu.

    Apreciat de 1 persoană

   • aurel1967 zice:

    cristian……tu ai o problema mai frate.

    cum zici tu cu gura ta ca era ziua pregatirii de sabatul zilei a saptea
    si dupaia tot tu zici ca miercuri a fost rastignit?

    pai mai copile draga…ia mai citeste cateva cuvinte inainte de alea ce leai citat din biblie

    „era ziua pregatirii si incepea ziua sabatului„`

    PAI –INAINTE– DE ASTEA ; DE VEI CITII VEI CONSTATA CU MARE USURINTA CA ISUS A FOST RASTIGNIT IN ACEA ZI A PREGATIRII DE SABATUL ZILEI A 7-a DECI VINEREA .

    pt ca sabatul zilei a 7-a incepe vinerea la apusul soarelui……SAU NU STIAI ASTA?

    pai citeste atunci biblia…si vino apoi de ne invata .
    Lucruri asa de clare si de expicite le complicati doar sa aratati ce doctrina si ce stiinta teologica aveti voi.

    SFARSITUL VOSTRU VA FI ……dupa FAPTELE VOASTRE.

    Sa te ajute Domnul si sati lumineze mintea

    Apreciază

 4. Cristian zice:

  Multi membri ai bisericii AZS din care fac si eu parte nici nu vor sa admita asa ceva considerind ca este o teorie straina de crezul nostru. Eu vad aceasta o teorie biblica si daca stam sa luam lucrurile asa cum Biblia ni le spune este clara rastignirea Domnului nostru miercuri nicidecum vineri. El spune clar dupa 3 zile si 3 nopti nu dupa o frinturi de zile cum crestinii traditionali vor sa considere.

  Apreciat de 1 persoană

  • aurel1967 zice:

   tu esti adventist cand eu voi fi calugar catolic

   orice minciuni aveti voie sa folositi NUMAI SI NUMAI SA PROPAGATI INVATATURA AIA DE TIO CANCER?

   nu ma mir.

   initiatorul si tatal vostru vindea grau magic.

   Apreciază

   • Eu nu am zis ca era pregatirea pentru Sabatul zilei a 7-a ci pentru sabatul ceremonial Biblia spune clar ca era ziua pregatirii iudeilor nicidecum a Sabatului zilei a 7-a. Stiu bine ce spun. Poti spune tu ce vrei, invatatura Adventista se bazeaza NUMAI pe Biblie. Acest lucru este gresit inteles dar se va clarifica. Noi nu folosim minciuni, nu stiu de unde scoti asta insa desigur ca multa lume acolo unde nu intelege arunca gunoi insa asta e problema lor.

    Apreciază

 5. Sergius zice:

  Matei:27, 62. „A doua zi care vine dupa ziua Pregatirii, preotii cei mai de seama si Fariseii, s-au dus impreuna la Pilat
  63. si i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte ca inselatorul acela, pe cand era inca in viata, a zis: „Dupa trei zile voi invia.”
  64. Da porunca dar ca mormantul sa fie pazit bine pana a treia zi,ca nu cumva sa vina ucenicii Lui noaptea sa-I fure trupul, si sa spuna norodului: „A inviat din morti!” Atunci inselaciunea aceasta din urma ar fi mai rea decat cea dintai.”
  65. Pilat le-a zis: „Aveti o straja; duceti-va de paziti cum puteti.”

  comentati acest pasaj: cat puteau preotii sa mearga in zi de sabat? preotii erau foarte legalisti (vroiau sa omoare cu pietre pe Maria) deci nu puteau sa calce poruncile sa faca mai multi pasi decat era permis in sabat. nu degeaba faceau rugaciuni in piete, ca sa-i vada oamenii cat sunt de rigurosi in pastrarea legii.

  66. Ei au PLECAT si au INTARIT mormantul, PECETLUIND piatra si PUNAND straja.
  daca era Sabat au facut o lucrare. au facut mai multi pasi decat era permis, au intarit, deci au lucrat. pecetluind, deci alta munca si (vai de acela prin care vine pacatul) au pus straja.
  astept comentarii

  Apreciat de 1 persoană

  • aurel1967 zice:

   conform regulii pe care ei isisi (preotii )siau facuto….IN NICI O ZI DE SABAT NU AVEAU VOIE SA PASEASCA MAI MULT E 1000 de pasi….INDIFERENT DACA ERA VORBA DE SABAT CEREMONIAL(sarbatoare de peste an) SAU SABATUL ZILEI A 7-a

   Apreciat de 1 persoană

 6. aurel1967 zice:

  E DREPT CA TRADITIA CATOLICO-ORODOXA E PLINA DE AMAGIRI, GRESELI SI NELEGIURI

  DAR NU –TOT– CE SPUNE TRADITIE ESTE GRESIT OAMENI BUNI.

  ::::::::::

  O SA V DOVEDESC CACI –vineri– (SI EXACT VINERI A FOST RASTIGNIT DOMNUL)

  iar de veti mai avea dovezi dupa cele ce voi scrie–- CREDETI-MA CA O SA MA BUCUR SA AM CU CINE DIALOGA.

  Dumnezeu ne va ajuta sa gasim ADEVARUL si sa NU MAI CREDEM MINCIUNI.

  nu uitati conditia insa: *nu te crede singur intelept* *cauta pe Dumnezeu din TOATA inima ta din TOT sufletul tau si cu TOATA puterea ta*

  Apreciază

 7. aurel1967 zice:

  CU TOATA DRAGOSTEA PT PACATOSii DECAZUTi , Isus apunea:

  VA RATACITI PT CA NU CUNOASTETI SCRIPTURILE , NICI PUTEREA LUI DUMNEZEU

  Matei 22:29
  Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.

  Marcu 12:24
  Drept răspuns, Isus le-a zis: „Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?

  ceea ce as retine eu in acest verset este ca: NECUNOASTEREA SCRIPTURILOR DUCE LA NECUNOASTEREA LUI DUMNEZEU SI A –PUTERII SALE–

  Apreciază

 8. aurel1967 zice:

  NU VA MIRATI SI INCERCATI SA NU VA PLICTISTI PT CA– VOI SCRIE MAI MULT DECAT NECESAR–PT a arata >>> CA SE GRESESTE>>>>

  3 versete ar ajunge sa citez aici spe a arata EROAREA si ratacirea

  DAR EU NU VREAU SA ARAT >>>>>greseala>>>>
  ci CI VREAU CA NOI >>>>>SA CUNOASTEM ADEVARUL

  1.principiul atratarii greselii PRSUPUNE inaltarea de sine
  2.principiul CUNOASTERII ADEVARULUI PRESUPUNE>>> MOTIVATIA NUMITA ….dragoste

  iar eu va iubesc,fara sa va fi vazut asa cum IL IUBESC PE DUMNEZEU FARA SA-L FI VAZUT.

  Apreciază

 9. aurel1967 zice:

  O sai raspund intai lui MUNTEANUAUREL care PARE sau este cel mai„bine informat„ din cei ce au scris aici.

  1. NU.dragul meu,…NU CU TOTII SANTEM DE ACORD CA SABATUL IUDEILOR INCEPEA LA ORA 18:00 …..

  Asa sa potrivit in perioada PASTELUI IUDAIC al anului…..DAR……

  Toate sabatele , SARBATORI DE PESTE AN; SAU SABATUL SAPTAMANAL–toate incepeau
  –LA APUSUL SOARELUI–. , PT CA O ZI ANUMITA SI ORICARE DIN CELE 6000 de ani de zile TOATE AU INCEPUT ASA.>
  GENEZA1:5b
  *…Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi*.

  este IMPOSIBIL SA NU OBSERVAM ASTA CITIND VECHIUL TESTAMENT…pt ca sant mi de exemple SI TOATE FARA EXCEPTIE ARATA LA FEL.
  ORICE ZI INCEPE SEARA LA APUS SI SE TERMINA LA URMATORUL APUS DE SOARE
  PENTRU DUMNEZEU……ziua -NU- incepe la ora 12 seara (ca la noi) SI NICI LA ora 18:00 cum afirma cineva si oricine CI O ZI INCEPE ATUNCI CAND CEALALTA ZI SE TERMINA….adica

  ––LA APUSUL SOARELUI––

  conform SFINTEI SCRIPTURI si CUVINTELOR DE MAXIMA AUTORITATE A LUI DUMNEZEU
  –SABATUL INCEPE >>LA APUSUL SOARELUI al zilei pregatirii–-(vinerea noastra).

  Leveticul 23
  5 În luna întâi, în a paisprezecea zi a lunii, între cele două seri, va fi Paştile Domnului.

  Deuteronomul 16:6
  ci în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Şi aşeze Numele în el, acolo să jertfeşti paştile, seara, la apusul soarelui, pe vremea ieşirii tale din Egipt.

  (iar ora asta este VARIABILA in functie de anotimpul (echinoxiul) in care se afla pamantul).

  Apreciază

 10. si totusi care este eroarea ? miercuri sau vineri ?

  Apreciat de 1 persoană

 11. aurel1967 zice:

  eroarea este miercuri.
  ZIUA REALA a RASTIGNIRII DOMNULUI ISUS ESTE VINERI.

  nam terminat de scris. o sa revin , o sa continui ce am scris mai sus si o sa demonstrez INDUBITABIL.
  iar daca peste indubitabil asta exprimata de mine, va putea cineva sa mai exprime vreo indoiala
  ….ATUNCI VOI FI DISPUS SA DIALOGAM MAI DEPARTE tot spre ADEVARUL PUR

  Toate acestea nu le zic pt ca in mine este vreu merit.
  Sant un nimic
  Un pumn de tarana si un fulg luat de vant
  Un abur ce se ridica putintel siapoi piere

  DAR ADEVARUL…..pe care il scriu….ACELA NU VINE DE LA MINE….si de aceea
  ADEVARUL ACESTA VA TRAII SI VA FI TOT ADEVAR …milioane de vesnicii de vesnicii, dupa ce eu nu voi mai fi.

  ADEVARUL ESTE DINCOLO DE NOI…si este o comoara interminabila asa ca si SURSA EI.>..DUMNEZEU

  Apreciază

 12. daca reusiti sa imi numarati 3 zile si 3 nopti de la inceputul sabatului ( dupa scapatatul zilei a 6-a ) pana la inceputul zilei 1 , adica sambata dupa scapatatul soarelui , eu ma inclin…

  Apreciat de 1 persoană

 13. aurel1967 zice:

  sa nu te inclini mie si nimanui, DECAT INAINTEA DOMNULUI DUMNEZEULUI TAU CREATOR SI MANTUITOR

  dar, ca adevarul este altul fata de ceea ce iti place tie sa crezi….
  asta o sa dovedesc.

  chiar de ma repet….NU CONSIDERATI ACESTE CUVINTE INALTARE DE SINE; PT CA STIU BINE CA SANT UN NIMIC…

  felul in care voi scrie va fi unul foarte complex,pt ca vreau sa conturez mai multe piese de „puzzle„ intelese si asezate gresit sau nebagate in seama de prea multi crestini ai planetei.

  dar ca sa iti dau un sprijin, spre nu mai sustine un neadevar..iti dau doua puncte de reper bibic dovedibile usor:

  1. deruleaza calendarul evreesc inapoi (nu este foarte greu) pana la anul 31 dH,ziua 14 luna nisan. si vei constata ca este o zi de vineri.

  2.Isus nu a pronuntat ca va sta in mormant 3 zile si trei nopti INTREGI sau compelete.

  sti?

  daca intrii intrun hotel de cateva stele ,vineri dupa masa si pleci dumieca dimineata
  sar putea ca CODUCEREA HOTELIERA SA TE PUNA SA PLATESTI TREI ZILE?

  sau ai vrut ca Isus sa foloseasca exprimarea in ore? ori in numar de zile eprimate cu virgula?

  2,4––2,6 zile?……asa ai vrut tu sa sune profetia ca sa Crezi in Dumnezeu?
  SANT 300 de profetii biblice care sau implinit in VIATA SI PERSOANA DOMNULUI ISUS.
  iar una din profetii este miezul tuturora…..SI ACEASTA ESTE RASTIGNIREA LUI ISUS CARE SA IMPLINIT LA ORA SI SECUNDA PREVAZUTA IN PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT.
  studiaza deci cele 300 de profetii vechi testamentare….SI FI CREDINCIOS SI NU CONTABIL AL ORELOR PETRECUTE DE DOMNUL IN MOARTE.

  Cu duhul asta no sa cunosti niciodata pe adevaratul Dumnezeu.

  totusi astea spuse pana acum NU le consider dovezi…ci doar mici apropouri >CA sa gasesti si tu calea spre adevar. SI SA NU FIE NEVOIE SA TE SUPERI SI SA FUGI ATUNCI CAND VEI REALIZA CAT AI GRESIT.

  Dumnezeu este viu!
  Dumnezeu te iubeste !-
  si Isus nea iubit atata de mult!

  ps. daca scriu –Isus NEA IUBIT–……>sant unii care IN LOC sa fie strabatuti de fiorul multumirii si al recunostintei pt JERTFA SFANTA DE LA CALVAR; satana le aduce in minte alte ganduri cum ar fi asta: NEA IUBIT?
  >*a! deci la timpul trecut…*

  CINE GANDESTE ASA CHAR SI IN GLUMA…este duhul lui antihrist.
  aviz contabililor ce contorizeaza orele in care Isus a gustat moartea, in loc sa pllece capul si inima franta de durere pt starea lor de pacat …..PACAT CARE la condus PE DOMNUL NOSTRU SASI DEA VIATA IN CHINURI IMENSE PE CRUCEA BATJOCURILOR.

  Apreciază

 14. aurel1967 zice:

  PS. in germania unde locuiesc si muncesc de mai mult de trei ani: sant hoteluri care au urmatoarea politica:

  daca ai ajuns seara sau dupa masa….PLATESTI ZIUA IN CURS DUPA DATA la care ai ajus.
  iar daca dimineata la 5 mai esti 5 minute in hotel….TREBE SA PLATESTI SI ZIUA ACEEA.

  de vineri dupa masa pe inserat si pana dumineca dimineata la 7 PLATESTI TREI ZILE LA TARIF INTREG

  Isus na spus ca v-a sta a-3-a zi INTREAGA in mormant…..CI A SPUS :
  „…… si a treia zi va invia„

  Luca 18:33
  şi, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.”

  Luca 24:7
  când zicea că: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie.”
  Luca 24:46
  Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi

  ITI MULTUMIM CREATORUL SI MANTUITORUL NOSTRU BUN.

  Apreciază

  • Ionica T zice:

   Lasa domnule hotelul vino cu Biblia, studiaza legea lui Moise ca sa vezi cum a fost sarbatoarea Azimilor si dupa aceea te apuca sa comentezi. Nu te lua dupa capul dumitale inbibat de traditia indepartata de Biblie: Hai sa fim seriosi… Da, sambata este ziua a saptea, sabatul saptamanal, conform calendarului biblic antic; insa toate zilele de sarbatoare la evrei sunt sabate, adica nu se lucreaza in ele, sunt zile de repaus. Sabat inseamna repaus. Si deoarece nici in ziua a saptea si nici in ziua unei sarbatori nu se lucreaza, ambele tipuri de zile sunt numite sabate, adica repaus. Deci in saptamana patimilor au fost doua sabate: unul de sarbatoare (joi) si un sabat saptamanal (sambata).

   „Nu se celebrează nicio sărbătoare fără să se facă ardere de tot şi fără ca toţi să se abţină de la orice muncă; în toate zilele festive, legea prevede deopotrivă şi aducerea jertfelor şi încetarea lucrului, după prinos urmând ospeţele.” Citat din Antichitatile Iudaice, scrisa de Iosef Favius din secolul I, evreu din neam de preoti.

   A se vedea si urmatoarea explicatie:

   „O comparare atentă a două pasaje din Biblie ne confirmă faptul că au fost două sabate în acea săptămînă cu o zi de lucru între ele. Evanghelistul Marcu spune: Marcu 16:1 “După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalina, Maria, mama lui Iacov, şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus”. Iar pasajul din Luca confirmă al doilea Sabat: Luca 23:55-56 “Femeile, cari veniseră cu Isus din Galilea, au însoţit pe Iosif; au văzut mormîntul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s’au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s’au odihnit, după Lege”.
   Ca să pregătești mirodeniile, este nevoie mai întîi să le cumperi. Femeile, după ce a trecut ziua cea mare de Sabat au cumpărat mai întîi miresme, le-au pregătit, iar în ziua următoare care era Sabatul săptămânal s-au odihnit după Lege. Schema ar fi următoarea:
   SABAT ANUAL – CUMPARARE MIRODENII- PREGĂTIRE- ODIHNA PENTRU SABATUL SAPTAMINAL
   Explicaţia că Isus a fost îngropat vineri nu aduce decît confuzie, pe cînd faptul că Isus a fost îngropat miercuri aduce o armonizare perfectă cu ceea ce spune Scriptura.”

   Apreciază

 15. aurel1967 zice:

  VOI REVENII CU DOVEZI INDUBITABILE.

  Pacea cerului sa locuiasca in inimile voastre

  Apreciază

 16. aurel1967 zice:

  ma voi folosii de VECHIUL TESTAMENT
  ALA PE CARE UNII IL VAD CA BATRAN SI EXPIRAT, dar despre care Isus a spus: *cercetati scripturile caci ele marturisesc despre Mine*

  *NICI UN CUVANT IESIT DIN GURA LUI DUMNEZEU NU ESTE FARA PUTERE*

  Apreciază

 17. Explicaţia că Isus a fost îngropat vineri nu aduce decît confuzie, pe cînd faptul că Isus a fost îngropat miercuri aduce o armonizare perfectă cu ceea ce spune Scriptura.

  Apreciat de 1 persoană

  • aurel1967 zice:

   satana i spune lui Isus: de ce sa te mai duci la cruce sa suferi…inchinate mie si poti avea pamantul inapoi si sa fie al tau…caci mie imi este dat(furat prin inselaciune de la eva si adam) si il dau CUI VOIESC(va pacalesc pe oricare…va vand marfa mea)

   IA PAMANTUL DIN MANA MEA; CACI SA MERGI LA CRUCE ESTE CONFUZIE SI PROSTIE .

   NU TE MAI DU LA CRUCE….nu vezi ca ucenicii tai sant carnali ,nau inteles nimic din mesajul tau.
   nu tiam zis ca petru te va vinde?…nu tiam zis ca toma nu va crede irattionaala si CONFUZA pt ei A TA INVIERE?
   vor urma apoi 2000 de ani in care lumea o voi ingropa in suferinta si moarte…
   pe toti oamenii tii voi lua si voi pacalii …ASA CA JERTFA TA -CONFUZA ESTE GRATUITA SI AIUREA.

   ia deci pamantul din mana mea si nuti bate joc de trupul asta pe care ti la dat natura.
   traiesteti viata si fi fericit..iti ofer cea mai scurta si profitabila si logica si non-CONFUZA CALE…..totul este sa te inchini mie.

   ISUS A ALES> nebunia( CONFUZIA) crucii….

   ps.
   CETATEA DE SCAPARE logica ta este buna si evita CONFUZIA….logica ta are insa o SINGURA MARE PROBLEMA> NU ESTE BIBLICA!

   Apreciază

  • aurel1967 zice:

   1 Corinteni 1:18
   *Fiindcă propovăduirea crucii (toate evenimentele legate de ea) este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării;…..*(nu are logica adica si nu poate fi inteleasa prin prisma matematicii si fizicii – stiintelor umane) ci DOAR PRIN DUHUL LUI DUMNEZEU SI PRIN CREDITA.

   Apreciază

   • domnule ,,frate” <<>>, aici trebuie sa recunosti ca te combati singur cu 1 corinteni 1;18, pentru cei de pe calea pierzarii este sansa sa se combata ziua de vineri cu ziua de miercuri, fiindca ,,taticul”, a lasat o posibilitate de ratacire si pentru cei insemnati cu fierul rosu, scrisi de mult pentru osanda aceasta,Iuda 4,13, carora le este pastrata negura intunerecului pentru vecie. care <<>> in desfranare harul Dumnezeului nostru si <<>> pe singurul nostru Stapan si Domn Isus Hristos. Si asta din cate sustii nu crezi in Suveranitatea lui Dumnezeu, voi nu credeti in alegere si predestinare deci incercati sa-l surprindeti cu CEVA ; cu oameni adusi la EL.O sa vedem cine are rasplata in ziua judecatii mai mare,pentru ca ; si arminienii, daca doresc au multe dovezi fie si falsificate, destuledar ziua judecatii va rezolva totul, inclusiv;SFANTA AROGANTA pe care incerci sa o negi, s-o sfiesti intr-un mod PSIHOLOGIC bine gandit dandu-te, mereu interesant si asteptat in raspunsul tau fals ironic si aproximativ, silindute sa negi adevarul,verset cu verset; ziua dupa ziua, spusele preotilor celor mai de seama, programul saptamanal, si mai vreau sa negi si asta: faptul ca mirodeniile se pregateau timp de o zi. Dute la piata,cumpara in viteza mare mirodeniile pregatestele la aparat modern si dute de te repede la mormant cu ferarii ultimu tip modern si vei ajunge in rasaritul soarelui ,,poooaaate” la mormant, ,,dar” te rog frate iscusit nu uita ; ca suntem in era moderna ,atunci:nu era tehnologie, te rog nu uita ca nu erau sportivi tineri dragule, erau femei ce nu se asteptau nici macar sa invieze,ba ,nu stiu daca erau in beza vreunul in piata de ocazie, atat de devreme,si te nu uita rog nu ma lasa sa credsa le cred atat de nepregatite si de ,,ametite” -dupa parerea ta si a altora ca tine- care nu cred ca ele erau constiete ca trebuiau timp de o zi pregatite, si asta, repet timp de o zi si celelalte lucruri oricum nu cred ca puteau intra ,,fratioare ” in cartea recordurilor la <>. pe voi trebuia sa va explice omul ca la colilul mic ca intelept si psihologic dear fi sa mai si vrei sa gandesti putin, macr putin , frate te rog mai analizeazatii bine toate dar toate te rog versetele scripturii, DAR <TOATE ,mA TOATE versetele de pre inviere si apoi si matematic si psihologic si cultural si filozofic dar si biblic, ti se va dovedi ca teologia noastra este biblica. Si te rog intra intra pe blogul nostru al lui aurel si al meu sa vezi ca nu suntem adventisti ci adevarati baptisti istorici cu invatatura anabaptista; ,,mai fratioare mai”! Si te rog nu uita ca ritualurile si sarbatoriile si ceremoniile, trebuiau bine aplicate ,bine gandite, si erau bine aplicate dupa obisnuinta lor. Iar Hristos nu fusese primul crucificat de paste , studiosi ai scripturilor, asa ca, Domnul, nu era prima prima persoana inbalsamata, deci erau in cunostinta de cauza, dupa obiceiuri deci trebuiau zile, in sistemul acesta vechi testamental(sc timp corectare;ortografica)

    Apreciat de 1 persoană

 18. aurel1967 zice:

  Acest scris insa, stiu ca nu VA FI DE NICI UN FOLOS pt MUNTEANAUREL si altii asemenea lui,
  care au o inima ASA IMPIETRITA INCAT …au „puterea„ de a se apropia de crucea Lui Isus pt ai numara cuiele din palme si ai studia forma lemnului pe care DOMNUL STA ATARNAT INTRE CER SI PAMANT…..si INTRE VIATA SI MOARTE ….in chinuri si dureri de nedescris.
  IN LOC SA CADA IN GENUNCHI; SA ISI LIPEASCA FATA IN NOROIUL PAMANTUUI……sa se tarasca precum o reptila imputita si pacatoasa si sa spuna: IARTA-MA ISUSE.!.,#;…PACATUL MEU SI DRAGOSTEA TA PT MINE TEA ADUS AICI!!…..iarta-ma Doamne!!…ITI MULTUMIM DOAMNE BUN SI SFANT…ITI MULTUMIM CA ATATA NEAI IUBIT!!
  ps. si iuda era contabil….pocaiti-va domnilor contabili!!.

  Apreciază

 19. lia zice:

  Pace tuturor!
  ioan 19:31 De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului – căci era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare – iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi şi să fie luaţi de pe cruce.
  ” Ziua pregatirii” = VINEREA, fratilor
  Deci, ziua in care DOMNUL A FOST RASTIGNIT ERA ZIUA PREGATIRII, VINEREA
  nu stiu de unde ati scos-o pe asta cu pregatirea mirodeniilor care dura o zi, si asta inseamna ca femeile au avut nevoie de o zi pentru treaba asta, cand de fapt, trupul Domnului fusese pregatit astfel de catre Nicodim:

  ioan 19:39” Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit şi el şi a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe.
  40 Au luat deci trupul lui Isus şi L-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape.
  41 În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină; şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.
  42 Din pricină că era ziua Pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus.”
  vineri = inseamna si la orele 6 dimineata, dar si la 19 seara, asa cum ziua intai a saptamanii inseamna 5 dimineata si tot la fel de corect si 12 ziua, dupa cum reiese din versetul urmator:
  Matei 28:1” La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.”
  Psalmistul scrie asa:
  psalmii 19:7” Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul;
  mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.
  8 Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima;
  poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.
  9 Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie;
  judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.”
  ”MARTURIA DOMNULUI ESTE ADEVARATA SI DA INTELEPCIUNE CELUI NESTIUTOR”
  Daca dorim cu sinceritate sa avem intelepciune, atunci trebuie doar sa o cerem si sa o cautam in Cuvantul Domnului
  ”Ziua cea lunga de ocara si tortura se terminase.Pe cand ultimele raze ale soarelui in apus anuntau ivirea ivirea Sabatului, Fiul lui Dumnezeu se afla linistit in mormantul lui Iosif. Lucrarea Sa fiind terminata, cu mainile incrucisate in pace, El S-a odihnit in cursul orelor sacre ale zilei de Sabat.”
  Tatal si Fiul se odihnisera prima data dupa lucrarea Lor cand au fost sfarsite toate lucrurile- geneza 2:1
  ISUS se odihnea acum de lucrarea mantuirii,
  si nu este nici o coincidenta ca El s-a odihnit in Sabat, ci doar o implinire cu exactitate a profetiilor, caci ” lucrările Lui sunt desăvârşite,”- deut.32:4pd; iar in
  eclesiastul 3:14 scrie:
  ”Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El.”
  Dumnezeu sa ne lumineze si sa ne ajute sa cerem Lui intelepciune cu sinceritate si smerenie

  Apreciază

  • Argumentul principal pentru ziua de miercuri afirmă că cele „trei zile şi trei nopţi” din Matei 12:40 se înţeleg literal ca 72 ore şi că între sabatul „mare” din 15 Nisan şi sabatul săptămânal a fost o zi intermediară. După primul sabat femeile au cumpărat mirodenii (Mar.16:1), apoi „s-au întors şi au pregătit mirodeniile” (în ziua lucrătoare), după care „s-au odihnit în sabat” (Luc.23:56). Se arată că ele nu puteau cumpăra mirodeniile după sabat şi să le pregătească totuşi înainte de sabat, decât numai dacă erau două sabate şi o zi lucrătoare între ele.

   Apreciază

   • lia zice:

    Pace tie, frate!
    matei 28:1 La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.”
    –SFARSITUL ZILEI SABATULUI = SAMBATA LA ASFINTIT

    marcu 16:1 După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.
    – AU CUMPARAT MIRESME- DECI NU SCRIE CA LE-A PREGATIT TIMP DE O ZI ASA CUM PRESUPUI TU, FRATELE MEU
    2 În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele.”
    – S-AU DUS LA MORMANT DUMINICA DIMINEATA, ESTE FOARTE CLAR
    luca 23:54 Era ziua Pregătirii şi începea ziua Sabatului.
    55 Femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif; au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el,
    56 s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege.
    – DE AICI REIESE CA AU CUMPARAT MIRESMELE SI LE-AU PREGATIT( PROBABIL TREBUIAU AMESTECATE IN ANUMITE CANTITATI) INCA DINSPRE SFARSITUL ZILEI PREGATIRII SI APOI SA-U ODIHNIT IN SABAT.
    luca 24:1 În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.”…..
    7” când zicea că: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie.”
    – ”A TREIA ZI SA INVIE, NU ESTE ECHIVALENT NEAPARAT CU 24h+24h+24h=72h
    ci VINERI, IN ZIUA PREGATIRII A FOST RASTIGNIT= PRIMA ZI,
    APOI IN SABAT S-A ODIHNIT IN MORMANT= A DOUA ZI
    DUMINICA , INAINTE CA FEMEILE SA AJUNGA LA MORMANT IN ZORII ZILEI= A TREIA ZI
    ioan 20:1” În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt…”
    MIE MI SE PARE FOARTE SIMPLU SI BIBLIC, IAR INCA UN ARGUMENT ESTE FAPTUL CA DOMNUL S-A ODIHNIT IN SABAT DE LUCRAREA DE MANTUIRE FINALIZATA,
    EL A RESPECTAT SABATUL CHIAR SI IN MORMANT FIIND.
    Ce Mantuitor minunat avem !
    Ce exemplu perfect de urmat !
    Doamne, te rugam sa ne dai intelepciune , pricepere, dragoste si putere sa-Ti putem urma exemplul !
    Amin!

    Apreciază

   • aurel1967 zice:

    MAGZAT GONDOLAT

    . asta scrii tu mai sus martore DE DOI LEI

    martor e ala ce la vazut si a trait impreuna cu Hristos, pe cand tu esti doar martorul broklyn-ului

    MAGZAT GONDOLAT:

    traduce asta din limba maghiara ;ca in limba romana e foarte greu si aproape imposibil de expus in cuvinte.

    Apreciază

   • Sora Lia , ganditi-va va rog , ca dupa concluziile dv. , chiar si garda de la mormant ar fi fost pusa Duminica pe zi , (probabil pe la pranz, pt ca in sabat nu mergeau iudeii sa nu se spurce vedeti Mat . 27 .62 – a doua zi care vine dupa ziua pregatirii , nu treceti va rog repede peste ce sta scris) , in afara de asta intotdeauna in Scriptura cand sunt pomenite 3 zile si 3 nopti sunt zile complete , nu parti de zi , sferturi sau jumatati. Moise a stat in post , 40 de zile si 40 de nopti , Ilie la fel si chiar Estera . Vedeti va rog ce le spune ea evreilor si slujnicilor sale : Estera 4.16-17. Dati-mi va rog din Scriptura exemple cand expresia o zi si o noapte sau n zile si n nopti sunt socotite ca franturi sau jumatati (cum vor sa le interpreteze metaforic cei mai multi. Iar miresmele nu puteau fi cumparate imediat dupa ce L-au pus in mormant pt ca era ziua mare de Sabat .In ziua de dupa Sabatul acela Mare au pregatit miresmele , s-au odihnit in ziua 7 a saptamanii respective Luc. 23.54-56. Vedeti va rog ca in aceste 3 versete sunt 2 sabate.

    Apreciază

  • Ionica T zice:

   Doamna, de ce nu faceti dvs un test….sa mergeti dus intors – de la Golgotha pana la piata si apoi acasa, calculand distanta aproximativa, apoi sa cumparati si sa preparati mirodeniile si apropo dupa reteta de atunci a evreilor … toate acestea incepand dupa masa tarziu, inspre seara

   Apreciază

 20. aurel1967 zice:

  celor ce vor voii sa inteleaga in ADEVAR in ceea ce voi expune deaici incolo pe aceasta pagina…SA STUDIEZE LEVETICUL cap.23.> PLANUL DE MANTUIRE A LUI DUMNEZEU (ce de altfel este inca in derulare pana in prezent si se va sfarsii doar odata cu IMPARATIA PACATULUI)

  Apreciază

 21. Vad ca ati cam deviat de la subiect si tot o dati cu crucea .In acest ultim comentariu vad ca sunt si nemantuit , ma mir ca nu ma rugati sa repet dupa dv si rugaciunea pacatosului. In Originale Domnul a fost rastignit pe stalp – stauron (stiati ca in Cornilescu nu exista cuvantul crucificat ?) . Haideti sa disc despre subiectul la care postam comentarii .Argumentele dv nu aduc nimic , vreau mai convingator … vreau dovezi scripturale daca se poate .

  Apreciat de 1 persoană

  • aurel1967 zice:

   mai martore mincinos. !
   Tu acuzi lumea ca a deviat de la subiect?
   ia mai uitate odata la tiltlul acesti pagini.
   ESTE CUVA VORBA DE STAUROS SI STYLON? te folosesti ce prima ocazie in care apare cuvantul iubit de tine.

   mi se pare mie sau TU AI DEVIAT DE LA SUBIECT PT CA NU STI ALTA POEZIE DECAT CE TEA INVATAT AIA CE TRAIESTE PE PIELEA TA?

   haide …santajeaza-ne ca ne parasesti….mare pierdere
   ceam avut si ceam pierdut?

   Apreciază

 22. Imi pare rau domnule Aurel , ca nu sunteti nici crescut spiritual si nu aveti nici bun simt ( limbajul va da de gol ) . Stati linistit ca nu plec niciunde pt ca nu eu te-am gasit pe dumneata pe blogul asta ci dumneata pe mine. Pt mine toate subiectele din Scriptura sunt iubite nu numai cel cu stauron ( stalp ) sau cel cu ziua in care a fost rastignit Domnul . Cat priveste intelesul de stalp nu l-am luat de la martorii lui Iehova ci l-am descoperit singur cercetand textul in limba greaca.Din pacate pt martori acesta este singurul subiect in care au dreptate .

  http://www.slideshare.net/aurelomnou/stauron-sau-cruce-10594157

  Apreciază

  • aurel1967 zice:

   dar in acel subiect cu :– numele lui Dumnezeu este Iehova– > AU SAU NU AU DREPTATE??

   Apreciază

  • aurel1967 zice:

   team adaugat in lista de messenger.

   am facut asta in speranta ca ESTI SINCER ATUNCI CAND SPUI :„pt mine toate subiectele din Scriptura sant iubite„
   Sper deci sami dai accept pe messenger si sa vorbim din iubitele subiecte din scriptura impreuna.

   Apreciază

  • aurel1967 zice:

   iar pana atunci te mai intreb ceva si sper sami raspunzi fara ocolisuri la tot ce team intrebat pe pagina asta:

   IOAN BOTEZATORUL , VORBEA SAU NU VORBEA DE LA DUMNEZEU?

   ai vazut ce limbaj „necrescut spiritual„ folosea??

   PUI DE NAPARCI!! cine va invatat sa fugiti de mania viitoare??

   cred ca tu lai fi criticat imediat pe ioan botezatorul…fara sa cercetezi de ce folosea acel limbaj,care dorea sa trezeasca din amortire…si din teologii fara rost.
   pe ascultatorii lui. ce dormeau in pacate dar se credeau sfintii pt ca ei erau chipurile: invatatori ai legii sfinte

   Acceptama in lista ta si vom vedea care din noi doi e ratacit spiritual.

   cu prietenie si speranta…Aurel

   Apreciază

 23. aurel1967 zice:

  MUNTEANULEAURELULE !
  pe cine crezi tu ca pacalesti,cica ai fi baptist, deaia ca ti-ai facut un blog unde scrii ca esti baptist?
  Pacalesti tu pe cine poti..,.Dar nu pe cineva care a fost special nascut si crescut sa iti distruga turnul de veghere mincinos..care stie si care iti cunoaste religia ta, MAI BINE DE 10 ori de cat o cunosti tu insuti.

  Pocaieste-te si nastete din nou prin Duhul, cum a Spus Isus, Domnul si Dumnezeul cel tare.
  Altfel focul armaghedonului ce il predici…va fi rasplatat ta

  Apreciază

 24. aurel1967 zice:

  tot pt MARTORI…..si din nefiricire nu doar pt martori

  „intrucat n-au cunoscut neprihanirea, pe care o da Dumnezeu, au cautat sa-si puna inainte o neprihanire a lor insisi, si nu s-au supus astfel neprihanirii, pe care o da Dumnezeu” (Romani 10:3).

  Apreciază

 25. Ionica zice:

  Felicitari pentru scrierea articolului. Sunt de acord suta la suta cu cele scrise. Binecuvantari!

  Apreciat de 1 persoană

 26. Alexandru Nicolae zice:

  Mă bucur ca nu sunt singurul care am descoperit că Isus a murit într-o zi de miercuri .Am incercat sa spun la mulți lucrul acesta dar nici unul nu a priceput.Astfel de lucruri sunt întelese cu multa cautare din toata inima după voia lui Dumnezeu .Acest subiect se va clarifica penttu toată lumea in momentul când vom sta în fața Domnului .

  Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s