Caracterul lui Dumnezeu partea II

Singur- suficient – În El Dumnezeu este capabil să facă orice după voia Sa fără nici o asistenţă din partea nimănui. Însă El poate alege să folosească asistenţa cuiva după voia Sa şi nu din necesitate.

Psalmul 50:9-12 Nu voi lua tauri din casa ta, nici ţapi din staulele tale. Căci ale Mele sînt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munţi, şi tot ce se mişcă pe cîmp este al Meu. Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, căci a mea este lumea şi tot ce cuprinde ea.

Romani 11:34-36 Şi în adevăr, ,,cine a cunoscut gîndul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva întîi, ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El, şi pentru El sînt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Infinit – locul lui Dumnezeu nu are limite sau se sfîrşeşte undeva.

1 Împăraţi 8:27 Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pămînt? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu cît mai puţin casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu!

Psalmul 139:7-12 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mîna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice: ,,Cel puţin întunerecul mă va acoperi,- şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!  Iată că nici chiar întunerecul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunerecul ca lumina.

Extraordinar – Dumnezeu este deasupra creaţiei Sale şi El ar fi existat chiar dacă nu ar fi fost creaţia. Existenţa Sa este aparte de creaturi sau creaţie.

Isaia 43:10-11 ,,Voi sînteţi martorii Mei-,zice Domnul, -voi şi Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sînt: înainte de Mine n’a fost făcut niciun Dumnezeu, şi după Mine nu va fi,

Isaia 55:8-9 Căci gîndurile Mele nu sînt gîndurile voastre, şi căile voastre nu sînt căile Mele, zice Domnul. Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît sînt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gîndurile Mele faţă de gîndurile voastre.

Suveran – Dumnezeu este total, suprem şi proeminent deasupra creaţiei Sale. Nu este persoană sau lucru care să nu fie sub controlul sau planului mai dinainte a lui Dumnezeu.

Daniel 4:35 Toţi locuitorii pămîntului sînt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pămîntului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mîniei Lui, nici să-I zică:,, Ce faci?

Sfînt – Dumnezeu este o existenţă morală şi perfectă. El este sfînt sub orice aspect.

Levitic 19:2 ,,Vorbeşte întregei adunări a copiilor lui Israel, şi spune-le: Fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfînt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.

Iov 34:10 Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi! Departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de Cel Atotputernic fărădelegea!

Isaia 47:4 ,,Răscumpărătorul nostru se cheamă Domnul oştirilor, Sfîntul lui Israel.

Drept – Dumnezeu este întotdeauna bun. Acesta este esenţa caracterului Său. Deoarece Dumnezeu este Dumnezeu tot ce face El este drept. El este absolutul. Acţiunile Sale sunt întotdeauna consecvenţă cu caracterul Său care este dragoste.

Psalmul 119:142 Dreptatea Ta este o dreptate vecinică, şi Legea Ta este adevărul.

Psalmul 145:17 Domnul este drept în toate căile Lui, şi milostiv în toate faptele Lui.

Osea 14:9 Cine este înţelept, să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput, să le înţeleagă! Căci căile Domnului sînt drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele.

Corect – în toate acţiunile Sale Dumnezeu este clar, obiectiv. În relaţia cu oamenii, îngerii şi demonii El răsplăteşte binele şi pedepseşte nedreptatea şi păcatul. Deoarece El ştie totul, orice sentinţă a Lui este dreaptă.

Deuteronom 32:4 El este Stînca; lucrările Lui sînt desăvîrşite, Căci toate căile Lui sînt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.

Psalmul 89:13-14 Braţul tău este puternic, mîna Ta este tare, dreapta Ta este înălţată. Dreptatea şi judecata sînt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sînt înaintea Feţei Tale.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Religie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Caracterul lui Dumnezeu partea II

  1. timy zice:

    foarte frumos si minunat este Dumnezeul meu!…multumim pentru studiu acesta

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s