Răscumpărarea anumitor persoane sau ispăşirea limitată

Domnul Isus a murit doar pentru cei aleşi, nu pentru toată lumea. În Biblie sunt multe pasaje în care scrie că Isus a murit pentru lume sau pentru toţi, dar e scris astfel pentru a face diferenţa dintre evrei şi neamuri. Sunt multe pasaje care arată că ispăşirea este limitată. Pentru a vedea cum sunt folosite cuvintele TOȚI și LUME accesați aici…

 1. Matei 20:28 “Pentru că nici Fiul omului n’a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” 
 2. Efeseni 5:25 “Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S’a dat pe Sine pentru ea” Observaţi că moartea a fost pentru mulţi şi pentru biserică, nu pentru toţi.
 3. 2 Corinteni 5:21 Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi ( Biserica ), ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.
  1. Matei 26:28 căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.
  2. Romani 8:30 Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte ( tr. predestinat ), i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.
  3. Ioan 10:27-30 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu şi Tatăl una suntem.
  4. Ioan 17:9-12 Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia, pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi: tot ce este al Meu, este al Tău, şi ce este al Tău, este al Meu, – şi Eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia, pe care Mi i-ai dat; şi nici unul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
  5. 1 Ioan 2:2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

Ultimul verset pare o contradicție a celor spuse mai sus despre Ispașirea Limitată, dar o analiză a lui face să dispară orice problemă de interpretare. Dacă expresia “Întregii Lumi” se referă într-adevăr la toată lumea, atunci revenim la universalism, ceea ce e anti-biblic. Ținînd cont de faptul că expresia respectivă de multe ori se referă la un grup de oameni, înțelesul devine mai simplu. În adresarea către evrei, El le spune ca anume Isus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre (ale evreilor), și nu numai ale noastre, dar și ale întregii lumi (cu referire la toate  națiunile, nu la toți oamenii. )

Reclame
Acest articol a fost publicat în Doctrinele Bibliei. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

7 răspunsuri la Răscumpărarea anumitor persoane sau ispăşirea limitată

 1. andrei scurtu zice:

  prietene, cele 5 teze calviniste pe care le-ai posta aici reprezinta o pozitie prea superficiala…
  sigur ele sunt ancorate in postulate puternic sustinute de versetele pe care le-ai mentionat, insa, pozitia lui Clavin „ajuta” deja prea multi crestini sa traiasca intr-o credinta iluzorie si utopica.
  Ca si contraargument ti-as propune sa te gandesti doar la cele 5 teze ariminianiste, din considerentul ca si Arminius a fost printre altele si un infocat sustinator al lui J. Calvin.
  1. Vointa libera – liberul arbritru
  2. Alegere conditionata
  3. Ispasire universala
  4. Har care poate fi obstructionat
  5. Har din care se poate cadea
  Deci 5 teze aflate in antiteza …
  Si daca nu e de ajuns Arminius citeste-l te rog pe K. Barth care aminteste ca exista o alegere totala.
  In ce priveste suveranitatea lui Dumnezeu, calvinistii poate au uitat ca Dumnezeu este si drept.

  Apreciază

  • Ciprian Sarivan zice:

   Andrei, imi dau seama ca esti baiat citit si imi pare bine. Sigur, am postat anterios si pozitia arminiana. K. Barth incearca sa combine ambele pareri. In fine, nu conteaza pozitia pe care o sustii, ci felul cum il reprezinti pe Dzeu.

   Apreciază

 2. ,,, In ce priveste suveranitatea lui Dumnezeu, calvinistii poate au uitat ca Dumnezeu este si drept.””

  Nu cred ca au uitat Andrei , ei cred ca sunt cei care ii cunosc cel mai bine atributele. Numai cunoscandu-I atributele , Ii inveti cat mai multe din caracter si numai in felul acesta ii respecti actiunile:
  Alegere ne conditionata
  Ispasire personala
  Har irezistibil
  Pastrare in har

  Apreciază

 3. Isfa Alin zice:

  „Înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, 2 pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt în poziţii înalte, ca să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi demnitatea. 3 Acest lucru este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4 Care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoaşterea adevărului.
  5 Căci este un singur Dumnezeu şi un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Cristos Isus, 6 Care S-a dat pe Sine Însuşi ca răscumpărare pentru toţi – despre aceasta s-a depus mărturie la timpul potrivit. 7 Pentru aceasta am fost pus predicator, apostol – spun adevărul, nu mint – şi învăţător al neamurilor în credinţă şi adevăr.” – 1Timotei 2:1-5 NTR.

  Cuvântul toţi, în greacă: „panta”, are aici un sens deplin.
  În v.1, ni se cere să mijlocim pentru toţi chiar şi pentru regii păgâni, nu doar pentru cei aleşi.
  Dumnezeu doreşte ca toţi să vină la cunoşterea adevărului, de aceea suntem trimişi să predicăm la orice făptură (Marcu 16:15,16), nu doar la cei aleşi!
  Răscumpărarea lui Cristos vizează pe toţi (chiar dacă nu toţi vor răspunde la evanghelie), tocmai de aceea Pavel a fost pus predicator, apostol – şi învăţător al neamurilor (nu doar a celor aleşi) în credinţă şi adevăr.
  Evanghelia se predică spre mărturie la toţi, dar doar pentru cei cu o inimă sinceră, va fi spre mântuire!

  Apreciază

 4. Pt a vedea ispasirea limitata si a intelegeo ne uitam la rezultatul ispasirii . Sunt toti oamenii mantuiti ? nu . unii vor plati ei pt pacatele lor pt altii a platit Cristos. e har . Inima nu poate fi sincera , asta e un mit in ea locuiesc 7 uracini asa invata Solomon. O inima a unui mort spiritual e inselatoare si nespus de rea zice Ieremia.

  Apreciază

 5. Aurel tu confunzi rezultatul ispasirii cu starea curenta a ei.La momentul actual este valabila pentru toti(acopera pe toti).

  Apreciază

 6. Isfa Alin zice:

  După unii, justificarea este dată oamenilor care primesc „darul credinţei”. Prin urmare, nu toţi oamenii pot crede în Cristos, nu toţi oamenii sunt chemaţi la iertarea păcatelor!
  Învaţă Biblia aşa ceva? Nu! Este adevărat că viaţa veşnică este un dar (Romani 6:23), şi îndreptăţirea se acordă prin harul lui Dumnezeu, însă Biblia arată clar că credinţa salvatoare care duce la îndreptăţire, vine din inimă, ea nu este un dar, ci mântuirea este un dar!
  Romani 10:9,10: „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mîntuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mîntuire”. Este foarte clar în Scriptură că omul trebuie să creadă în inima lui, nu darul crede, ci omul, lui i se porunceşte să creadă în Isus, nu Duhului Sfânt! Credinţa salvatoare este o credinţă ce vine din inimă, aşa o defineşte Biblia, nu un dar al credinţei!
  Darul credinţei li se dă la unii credincioşi pentru a face minuni, dar nu este pentru toţi, după cum este scris: „De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh; altuia credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh” (1Corinteni 12:8,9). Astfel toţi creştini au credinţa mântuitoare care vine din inimă, dar doar unii au darul credinţei!
  Prin urmare, toţi oamenii pot crede în Cristos, toţi oamenii sunt chemaţi să creadă şi astfel să fie îndreptăţiţi şi să primească mântuirea şi iertarea păcatelor, după cum învaţă Scriptura în contextul din Romani 10:11-13: „după cum zice Scriptura: «Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine.» În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaş Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă «oricine va chema Numele Domnului, va fi mîntuit”.
  Biblia învaţă clar că „toţi”, pot fi mântuiţi, Biblia foloseşte şi expresia: „oricine”, astfel oricine crede din inimă şi Îl cheamă pe Isus, va fi mântuit!
  Biblia arată voinţa lui Dumnezeu ca toţi să fie mântuiţi! În 1Timotei 2:1-4, se afirmă: „Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţămiri pentru toţi oamenii,
  pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sînt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pacinică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului”.
  Apostolul Pavel îndeamnă să ne rugăm pentru toţi oameni, nu doar pentru cei aleşi de Dumnezeu, dar de ce să ne rugăm pentru toţi? Pentru că Dumnezeu voieşte „ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului”.
  Că unii nu vor fi mântuiţi, este din cauza lor, nu din cauza lui Dumnezeu, pentru că ei aleg să nu creadă, să nu-L urmeze pe Cristos, să nu vină la cunoştinţa adevărului!
  Domnul este clar: „Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, şi le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuş, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze” (Marcu 8:34). Fără a ne certa pe cuvintele „toţi” şi „lumea”, Evanghelia este limpede: „Dacă voieşte cineva”!
  Tu voieşti iubite cititor?
  Evanghelia este limpede, Domnul afirmă clar: „Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celuice M’a trimes pe Mine. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc dela Mine”. Iată, cine va ajunge să cunoască adevărul şi să fie mântuit, oamenii care vor să facă voia lui Dumnezeu!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s