Caracterul lui Dumnezeu partea I

Atotştiitor – Dumnezeu cunoaşte totul. El are o cunoştinţă perfectă despre totul ce a fost în trecut, prezent şi viitor.

Iov 37:16 ‘nţelegi tu plutirea norilor, minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvîrşită?”

Psalmul 119:1-6 „ Ferice de cei fără prihană în calea lor, cari umblă întotdeauna după Legea Domnului! Ferice de ceice păzesc poruncile Lui, cari-L caută din toată inima lor, cari nu săvîrşesc nicio nelegiuire, şi umblă în căile Lui! Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfinţenie. O, de ar ţinti căile mele la păzirea orînduirilor Tale! Atunci nu voi roşi de ruşine, la vederea tuturor poruncilor Tale

Omnipotent – Dumnezeu posedă toată puterea. Este capabil să aducă la viaţă orice El doreşte să aducă.

Geneza 18:14 Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea un fiu.

Iov 42:2 ,,Ştiu că Tu poţi totul, şi că nimic nu poate sta împotriva gîndurilor Tale.”

Ieremia 32:27 ,,Iată, Eu sînt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?

Omniprezent – Dumnezeu este prezent oriunde, în tot universul, în toate timpurile în totalitatea caracterului Său.

Proverbe 15:3 Ochii Domnului sînt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni. –

Ieremia 23:23-24 Sînt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, şi nu sînt Eu şi un Dumnezeu de departe? Poate cineva să stea într’un loc ascuns fără să-l văd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pămîntul? zice Domnul.

Etern Dumnezeu nu are început şi sfîrşit. El nu se află sub stăpînirea timpului la fel ca omul. El este de fapt cauza timpului.

Deuteronom 32:40 Căci ‘mi ridic mîna spre cer, Şi zic: ,Cît este de adevărat că trăiesc în veci,

Isaia 57:15 Căci aşa vorbeşte Cel Prea ‘nalt, a cărui locuinţă este vecinică şi al cărui Nume este sfînt. ,Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sînt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite.

Neschimbător – Dumnezeu este acelaşi întotdeauna datorită caracterului Său, naturii Sale şi voinţei Sale. El nu se schimbă niciodată şi nici nu se va schimba niciodată. Noi înţelegem doar ce El vrea să ne dezvăluie.

Psalmul 102:25-27 Tu ai întemeiat în vechime pămîntul, şi cerurile sînt lucrarea mînilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămînea; toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veşmînt, şi se vor schimba. Dar Tu rămîi Acelaş, şi anii Tăi nu se vor sfîrşi.

Maleahi 3:6 ,,Căci Eu sînt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n’aţi fost nimiciţi.

Evrei 13:8 Isus Hristos este acelaş ieri şi azi şi în veci!

Neînţeles- deoarece Dumnezeu este Dumnezeu, El este deasupra înţelegerii omului. Căile, caracterul şi faptele Lui sunt mai sus decît ale noastre.

Iov 11:7 Poţi spune tu că poţi pătrunde adîncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvîrşită a Celui Atot puternic?

Romani 11:33 O, adîncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cît de nepătrunse sînt judecăţile Lui, şi cît de neînţelese sînt căile Lui!

Singur- existent –nimic nu este deasupra lui Dumnezeu sau ceva sau cineva de care ar depinde Dumnezeu cu excepţia lui Însuşi. Baza existenţei Lui este în El Însuşi. A fost un timp cînd nu a existat nimic, doar Dumnezeu. El nu Si-a adăugat nimic prin creaţie.

Exodul 3:14 Dumnezeu a zis lui Moise: ,,Eu sînt Cel ce sînt. Şi a adăugat: ,,Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ,,Cel ce se numeşte ,Eu sînt`, m’a trimes la voi.

Ioan 5:26 Căci, dupăcum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Religie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Caracterul lui Dumnezeu partea I

  1. Tim Dubhy zice:

    daca folosesni „omni} ptr omniprezent si omnipotent, de ce nu ai folosit si omniscient, ca sa fii in acelasi tot? 😀

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s